Hjemmesiden ophører i maj 2024

HVAD?
Især skrifter og billeder, men også enkelte film.

HVEM?
Frivillige kræfter med interesse for Duborg-Skolen og Duborg-Skolens historie.

FORMÅL?
Udvalget har som intention:
• at etablere og vedligeholde en lille udstilling i lokalet under tårnuret.
• at gøre dele af Duborg-Skolens historie tilgængelig via internet.

HVORFOR?
Duborg-Skolens eksistens er ikke naturgivet, men alene et resultat af vores historie.
Vi synes det vigtigt at fastholde denne historie.
- Og måske en tidligere Duborg-elev kan få et nostalgi-trip ved et gensyn med skolen og dens historie.

---

>>> Nye glasmalerier festsalen

>>> 'Folder' med plan over samlingen under taget

>>>
'Folder' med oversigt over Lorenz Frølichs værker på Duborg.Skolen

>>> Virtuel rundvisning på Duborg-Skolen

>>> FOLD EN TERNING MED ET MOTIV FRA DIN GAMLE SKOLE

>>> Ombygningen af Duborg-Skolen er i fuld gang (april 2017)

>>> Ombygningen af Duborg-Skolen (april 2018)

>>> Ombygningen af Duborg-Skolen (status juni 2020)