Stacks Image 23
I Skolehistorisk Samling har vi et gavebrev til rektor dr. Andreas Hanssen i anledning af hans 60 års fødselsdag den 4. marts 1939.
Gavebrevet er underskrevet af Skoleforeningens forretningsudvalg og den udvidede bestyrelse. Desuden af "Arbejdsfæller i Folkeraadet".
Gavebrevet er håndskrevet og med tegninger og våbenmærker tilsyneladende udført af Erwin Nöbbe der var tegnelærer på Duborg-Skolen fra 1946-48 (en tegning i gavebrevet er underskrevet 'Nøbbe').
I afslutningen af gavebrevet står der: "Vi udbeder os i Dagens anledning Deres Minde til at lade udføre Deres Portræt til Anbringelse i Duborg-Skolens skønne Bygning."