Skolehistorisk Samling

Uddrag af Duborg-Skolens historie - på nettet

31. marts 1922 nedlægges grundstenen til Duborg-Skolen

31-03-1922 - klik for LavFancyBox

Grundstensnedlæggelsen i 1922.
Det er landstingsmand H. Jefsen Christensen der holder tale.
Blandt personerne er også rektor Andreas Hanssen og arkitekt Andreas Dall.

Grundstensdokument 1922 - Klik for LavFancyBox