”Andreas Hanssen (4. marts 1879 i KeldbyMøn17. november 1940 i Flensborg) var gymnasierektor, dr.phil.

Fra 1. august 1921 og til sin død i 1940 var Andreas Hanssen rektor på
Duborg-Skolen i Flensborg og samtidig skolekonsulent (det vi i dag kalder skoledirektør) i Dansk skoleforening for Flensborg og Omegn, det senere Dansk Skoleforening for Sydslesvig.“
[Kilde:
http://da.wikipedia.org/wiki/Andreas_Hanssen]

Andreas Hanssen
Duborg-Rektor 1921-1940