Erik Jensen
Duborg-Rektor 1989-2003

”Erik Jensen (f. 19. juli 1937 i København) var rektor for Duborg-Skolen i Flensborg fra 1989 til 31. juli 2003. Han kom fra en stilling som rektor på Viby Amtsgymnasium 1975-89. (…)
Efter sin pensionering er han blevet boende i Flensborg, og han er aktiv inden for det danske mindretal. Han er formand for voksenundervisningsnævnet for Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig og medlem af bestyrelsen for
Askov Højskole og sekretær i Sankt Knudsgildet i Flensborg.”
[Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Erik_Jensen_(rektor)]